درباره ما

گروه پیشداد درراستای جلب رضایت و آسودگی خاطر مشتریان خدمات خودرادراسرع وقت وبالاترین کیفیت ارائه می دهد.


گروه پیشداد از سال ۱۳۹۳ با هدف ارائه خدمات حسابداری و مالیاتی به شرکتها و بنگاه های اقتصادی بر پایه اصل راز داری و تعهد کاری و با رعایت آئین رفتار حرفه ای فعالیت خود را آغاز نموده است
که متشکل از کادری مجرب و دارای سوابق حرفه ای متعددی در زمینه های حسابداری حسابرسی،مشاوره های مالی و مالیاتی و بیمه می باشد.کاهش هزینه های شرکت ها،جلوگیری از تضییع حقوق مالی مشتریان،مکانیزه شدن سیستم حسابداری و ارائه مشاورهای مالیاتی جهت کاهش جرائم مالیاتی و ارزش افزوده و همچنینن انجام تکالیف مالیاتی به روش صحیح،بالا بردن کیفیت واحد مالی و تمرکز ویژه جهت تهیه صورت های مالی و گزازشات مدیریتی و سایر نیازهای کارشناسان مالی و مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بخشی از اهداف گروه مالی پیشداد می باشد

Bookmark(0)

برتری ها

مشاوره رایگان
قیمت مناسب
تعهد کاری ومسولییت پذیری
کاهش هزینه ها
انجام اموردرسراسر ایران
انجام اموردراسرع وقت

چشم انداز

این جایزه درسال 2017 به جایگزینی دو جایزه (1)جایزه رابرت سم پیر(ازسال 1991) وجایزه طلایی خدمات بین المللی(2010)IFAC برقرارشده است . این جایزه به کسانی داده می شود که خدمات برجسته ای به حرفه جهانی حسابداری می کنند.